Tandtipset

Slagit ut en tand- tandimplantat är lösningen

Det finns inte längre samma anledning till oro kring att slå ut- eller på något annat sätt tappa en tand. Med detta menar vi att det naturligtvis är allvarligt att tappa sina tänder; de växer av uppenbara skäl inte ut igen – men det behöver numera inte innebära att man förlorar i ren livskvalitet. Förr och fram till för några år sedan så var den självklara lösningen proteser. Det vill säga, slog du ut dina framtänder på exempelvis en hockeymatch så skulle detta med all säkerhet innebära att  du fick löständer. Det här skulle också vara något som inte innebar en permanent lösning; löständer måste plockas ut och rengöras, de sitter inte kvar och de kan upplevas som väldigt svåra att tugga med.

Dessutom så ser löständer – även om de blivit bättre – också ut som just löständer och det är, helt enkelt inte särskilt verklighetstroget. Nu dock så skulle lösningen för dig, vid samma olycka, under samma hockeymatch – förmodligen innebära att din tandläkare opererade in tandimplantat. Detta förutsatt att ditt käkben inte tagit skada – ett friskt käkben är nämligen förutsättningen för att tandimplantatverkligen ska fungera.

Om vi kortfattat beskriver processen kring tandimplantat så kan vi säga att materialet som används är titan, något som har fördelen av att kroppen ”tar upp det” och att man har väldigt goda möjligheter till en permanent lösning.  

Tandimplantat ser ut som äkta tänder

Skulle denne olycklige hockeyspelare besöka en tandläkare så skulle man först och främst operera fast dessa titanskruvar i käkbenet och därefter – efter en läkningsperiod – så skulle man fästa distanser (förlängningar) varpå man sedan skulle skruva fast själva tanden i fråga; en tand som är av antingen plast eller av keramik.

Det finns väldigt många fördelar med tandimplantat – denne hockeyspelare skulle dels få tänder som känns äkta på ett helt annat sätt än vad löständer gör. Delss så skulle även andra uppfatta hans nya leende som äkta. Tandimplantat ser ut precis som vanliga tänder och detta är för många den avgörande delen i beslutet.

Dock; vi ska lägga in en liten brasklapp här. Tandimplantat och metoderna för att fästa sådana är relativt nya och därför kan man inte med säkerhet säga hur dessa står sig genom tiden. Om detta kan vi dock säga att det ser synnerligen lovande ut och att patienter som opererat in tandimplantat för några år sedan fortfarande har stor nytta av dessa.