Tandtipset

Slagit ut en tand- tandimplantat är lösningen

Det finns inte längre samma anledning till oro kring att slå ut- eller på något annat sätt tappa en tand. Med detta menar vi att det naturligtvis är allvarligt att tappa sina tänder; de växer av uppenbara skäl inte ut igen – men det behöver numera inte innebära att man förlorar i ren livskvalitet. Förr och fram till för några år sedan så var den självklara lösningen proteser. Det vill säga, slog du ut dina framtänder på exempelvis en hockeymatch så skulle detta med all säkerhet innebära att  du fick löständer. Det här skulle också vara något som inte innebar en permanent lösning; löständer måste plockas ut och rengöras, de sitter inte kvar och de kan upplevas som väldigt svåra att tugga med.

Dessutom så ser löständer – även om de blivit bättre – också ut som just löständer och det är, helt enkelt inte särskilt verklighetstroget. Nu dock så skulle lösningen för dig, vid samma olycka, under samma hockeymatch – förmodligen innebära att din tandläkare opererade in tandimplantat. Detta förutsatt att ditt käkben inte tagit skada – ett friskt käkben är nämligen förutsättningen för att tandimplantatverkligen ska fungera.

Om vi kortfattat beskriver processen kring tandimplantat så kan vi säga att materialet som används är titan, något som har fördelen av att kroppen ”tar upp det” och att man har väldigt goda möjligheter till en permanent lösning.  

Tandimplantat ser ut som äkta tänder

Skulle denne olycklige hockeyspelare besöka en tandläkare så skulle man först och främst operera fast dessa titanskruvar i käkbenet och därefter – efter en läkningsperiod – så skulle man fästa distanser (förlängningar) varpå man sedan skulle skruva fast själva tanden i fråga; en tand som är av antingen plast eller av keramik.

Det finns väldigt många fördelar med tandimplantat – denne hockeyspelare skulle dels få tänder som känns äkta på ett helt annat sätt än vad löständer gör. Delss så skulle även andra uppfatta hans nya leende som äkta. Tandimplantat ser ut precis som vanliga tänder och detta är för många den avgörande delen i beslutet.

Dock; vi ska lägga in en liten brasklapp här. Tandimplantat och metoderna för att fästa sådana är relativt nya och därför kan man inte med säkerhet säga hur dessa står sig genom tiden. Om detta kan vi dock säga att det ser synnerligen lovande ut och att patienter som opererat in tandimplantat för några år sedan fortfarande har stor nytta av dessa.

Bra service hos en tandläkare är avgörande

Väldigt många personer stirrar sig blinda på priset då det kommer till att besöka en tandläkare och här har man en viss poäng; det är dyrt att genomföra ett tandläkarbesök och detta oavsett om man bara ska göra en kontroll eller en behandling av något slag. Att priset är högt i Sverige baserar vi på hur det ser ut i övriga Europa och där Sverige ligger klart i den övre skiktet. Det som man ska veta här är att dock priset inte är helt avgörande – det är viktigt, men bara en del av ett större sammanhang då det kommer till att välja tandläkare. För: hur och på vad baserar en person egentligen sitt val av tandläkare?

Vi kommer nedan att räkna upp några punkter som kan fälla avgörande och som man generellt sätt lutar sig mot. Vi kommer i vår lista även att inkludera priset då denna fråga trots allt för många är direkt avgörande. Det som även spelar en stor roll är vilken stad man är bosatt i och hur stort utbud av tandläkare som är verksamma där. För att göra det enkelt för oss så säger vi här att det handlar om Stockholm och då gärna en central stadsdel där. Kort sagt; dessa punkter utgår man från om man ska välja en tandläkare i Stockholm.

·         Priset. I och med att det handlar om Stockholm så kan man där ha en större chans att hitta en tandläkare som passar sin egen budget och plånbok. Det kan finnas en dyr tandläkare likväl som man kan hitta en billigare kollega till denne i förort. Kort sagt – man har en mer varierande prisbild bland tandläkare i Stockholm och den fäller ett stort avgörande för hur man väljer.

·         Läge. Bor man i centrala Stockholm så har man också en viss benägenhet att hålla sig där då det kommer till en tandläkare och ett besök hos en sådan och detsamma gäller oavsett var man bor. Priset spelar roll och detsamma gör läget. Vissa är beredda att åka tunnelbana i någon timme om färden kan spara några hundralappar medan andra tycker att den summan är värd att betala för att slippa åka så långt.

·         Service. Här har vi en väldigt avgörande punkt för vissa och är också den stora anledningen till att många väljer ett privat alternativ snarare än att vända sig till Folktandvården. En privat tandläkare lägger ofta ner mer tid på att varje patient ska känna sig välkommen och om man besöker en sådan mottagning så kommer det tänket att innebära att man känner trygghet. Service och punkten som följer hör ihop.

·         Lokaler. I tryggheten ligger även mycket i hur lokalen ser ut. Samma gäller här som i ovanstående punkt; en privat tandläkare lägger ner mer tid på att hålla sina lokaler i topptrim. Bättre väntrum, snyggare undersökningsrum och modernare instrument samt möblemang skapar en helhetsbild som tilltalar väldigt många människor.

Här finns en tandläklare i centrala Stockholm som vi kan rekommendera.